Nitrid All-In-One Head Lice Treatment Spray & Comb, 100% Effective, Kills Nits & Eggs, Includes Spray 120ml & Nit Comb

£9.9
FREE Shipping

Nitrid All-In-One Head Lice Treatment Spray & Comb, 100% Effective, Kills Nits & Eggs, Includes Spray 120ml & Nit Comb

Nitrid All-In-One Head Lice Treatment Spray & Comb, 100% Effective, Kills Nits & Eggs, Includes Spray 120ml & Nit Comb

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Számos bórorganikus vegyület ismert, és sokuk hasznos a szerves szintézisben. Legtöbbjük a hidroborálás során állítódik elő, amely folyamat egy egyszerű vegyi anyagot, a diboránt ( B 2H 6) hasznosítja. A szerves bór(III) vegyületek általában tetraéderes vagy síkháromszög szerkezetűek, ilyenek például a tetrafenil-borát [B(C 6H 5) 4] 4− és a trifenil-borán B(C 6H 5) 3. Azonban az egymással kölcsönható bóratomok hajlamosak arra, hogy dodekaéderes (12 oldalú) és ikozaéderes (20 oldalú) rácsszerkezetet alkossanak; amelyek vagy teljes egészében bóratomokból, vagy változó számú szén heteroatommal szennyezve állnak.

If no EU harmonised classification and labelling exists and the substance was not registered under REACH, information derived from classification and labelling (C&L) notifications to ECHA under CLP Regulation is displayed under this section. These notifications can be provided by manufacturers, importers and downstream users. ECHA maintains the C&L Inventory, but does not review or verify the accuracy of the information. Methfessel M, Paxton AT (1989) High-precision sampling for Brillouin-zone integration in metals. Phys Rev B 40(6):3616–3621. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.40.3616

Boron nitride

Himmetoglu B, Floris A, de Gironcoli S, Cococcioni M (2014) Hubbard-corrected DFT energy functionals: The LDA+U description of correlated systems. Int J Quantum Chem 114(1):14–49. https://doi.org/10.1002/qua.24521 Bár a legtöbb tanulmány azt mutatja, hogy toxicitási szintje alacsony, becslések szerint pontosabb vizsgálatokat kell végezni. Hivatkozások

Vrlo su korisni u tehnologiji poluvodičkih uređaja, koji su sastavni dijelovi elektroničke opreme. Oni služe na primjer:Az bór-nitrid Szervetlen szilárd anyag, amelyet egy bóratom (B) és egy nitrogénatom (N) egyesülésével képeznek. Kémiai képlete BN. Ez egy fehér szilárd anyag, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek, és jó hővezető. Például laboratóriumi tégelyek készítésére használják. Yang W, Peng D, Kimura H, Zhang X, Sun X, Pashameah RA, Alzahrani E, Wang B, Guo Z, Du W, Hou C (2022) Honeycomb-like nitrogen-doped porous carbon decorated with Co 3O 4 nanoparticles for superior electrochemical performance pseudo-capacitive lithium storage and supercapacitors. Adv Compos Hybrid Mater 5(4):3146–3157. https://doi.org/10.1007/s42114-022-00556-6 Nitride is a compound of nitrogen which never comes across a protic solution. The nitrogen has an oxidation state of −3. It has an ionic radius of approximately 140 pm. Nitride contains a nitride ion (N 3−). They can be classified into three general categories viz ionic, covalent, and interstitial. Nanocijevi su strukture koje su na molekularnom nivou oblikovane poput cijevi. To su cijevi koje su toliko male da ih se može vidjeti samo posebnim mikroskopima. A fém-boridok olyan kételemű (bináris) fém-bór vegyületek, amelyekben a bór oxidációs száma háromnál kevesebb. Ezt szemlélteti a magnézium-diborid ( MgB 2), melyben a bóratomok névleges oxidációs száma -1, míg a magnéziumatomoké +2. Ebben az anyagban a bóratomok három kötést alakítanak ki a síkban, illetve minden bóratomnak van egy extra kettős kötése is, amellyel a grafitéhoz hasonló réteges szerkezetet alakít ki. Ellentétben azonban a hexagonális bór-nitriddel, amely kovalens atomsíkjában hiányoznak az elektronok, a magnézium-diborid rétegekben lévő delokalizált elektronok lehetővé teszik az elektromos vezetést az izoelektronos grafithoz hasonlóan. Ezen túlmenően, 2001-ben felfedezték, hogy ez az anyag magas hőmérsékleten [m 2] is szupravezető. [39] [40]

outdoor use in close systems with minimal release (e.g. hydraulic liquids in automotive suspension, lubricants in motor oil and break fluids). Hou C, Yang W, Kimura H, Xie X, Zhang X, Sun X, Yu Z, Yang X, Zhang Y, Wang B, Xu BB, Sridhar D, Algadi H, Guo Z, Du W (2023) Boosted lithium storage performance by local build-in electric field derived by oxygen vacancies in 3D holey N-doped carbon structure decorated with molybdenum dioxide. J Mater Sci Technol 142:185–195. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.10.007 Xiong, J. és mtsai. (2020). Hatszögletű bór-nitrid adszorbens: szintézis, teljesítményre szabás és alkalmazások. Journal of Energy Chemistry 40 (2020) 99-111. Helyreállítva a reader.elsevier.com webhelyről. Liu J, Yan X-T, Qin X-S, Wu S-J, Zhao H, Yu W-B, Chen L-H, Li Y, Su B-L (2019) Light-assisted preparation of heterostructured g-C 3N 4/ZnO nanorods arrays for enhanced photocatalytic hydrogen performance. Catal Today 355:932–936. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.02.028 Cyanogen, (CN) 2, is a toxic, colourless gas that boils at −21 °C (−6 °F). It can be prepared by oxidation of hydrogen cyanide (HCN). A variety of oxidizing agents can be used, including oxygen gas, O 2, chlorine gas, Cl 2, and nitrogen dioxide gas, NO 2. When NO 2 is used, the product NO can be recycled and used again to produce the reactant NO 2.Montoya, J. A.; Hernández, A. D.; Sanloup, C.; Gregoryanz, E.; Scandolo, S (2007). "OsN2: Crystal structure and electronic properties". Appl. Phys. Lett. 90 (1): 011909. Bibcode: 2007ApPhL..90a1909M. doi: 10.1063/1.2430631. Zhang Y, Liu L, Zhao L, Hou C, Huang M, Algadi H, Li D, Xia Q, Wang J, Zhou Z, Han X, Long Y, Li Y, Zhang Z, Liu Y (2022) Sandwich-like CoMoP 2/MoP heterostructures coupling N, P co-doped carbon nanosheets as advanced anodes for high-performance lithium-ion batteries. Adv Compos Hybrid Mater 5(3):2601–2610. https://doi.org/10.1007/s42114-022-00535-x

Az elkészítés másik módja a diborán B 2H 6és NH ammónia 3 inert gáz és magas hőmérséklet (600-1080 ° C) felhasználásával: This substance is registered under the REACH Regulation and is manufactured in and / or imported to the European Economic Area, at ≥ 100 to < 1 000 tonnes per annum. Harmonised classification and labelling is a legally binding classification and labelling for a substance, agreed at European Community level. Harmonisation is based on the substance’s physical, toxicological and eco-toxicological hazard assessment. Az ilyen nagy változatosságot mutató vegyületcsoport osztályozása némileg önkényes. Az alábbiakban nem tárgyaljuk azokat a vegyületeket, amelyekben a nitrogén oxidációs száma nem −3, így nem szerepel a nitrogén-triklorid, amelyben +3-as az oxidációs állapot, de az ammónia és annak számos szerves származéka sem.

Key datasets

A bór vegyületei évezredek óta ismertek. A bórax ismert volt Tibet nyugati sivatagaiban, ahol elnevezése a szanszkrit eredetű tincal volt. Kr. u. 300-ban már bóraxtartalmú mázakat használtak Kínában, és a tincal elérte a Nyugatot is, amit a perzsa alkimista Dzsábir ibn Hajján feltehetőleg megemlít Kr. u. 700-ban. Marco Polo a 13. században hozott vissza néhány mázat Olaszországba. Agricola 1600 körül feljegyezte a bórax folyatószerként való használatát a kohászatban. 1777-ben bórsavat találtak a firenzéhez közeli termálvíz forrásokban (soffioni), amely sal sedativum néven vált ismertté, és főleg orvosi célokra használták. A ritka szasszolit-ásvány nevét az olaszországi Sassoról kapta, amely az európai bórax fő forrása volt 1827 és 1872 között, amikor is amerikai források léptek a helyébe. [10] [11] A bór vegyületei viszonylag ritkán használt vegyszerek voltak az 1800-as évekig, amikor Francis Marion Smith Pacific Coast Borax Company népszerűvé, valamint nagy mennyiségben elérhetővé, és így olcsóvá tette azokat. [12] Please note that parcels weighing over 2kg may be sent via courier due to Royal Mail weight restrictions. Perdew JP, Burke K, Ernzerhof M (1996) Generalized gradient approximation made simple. Phys Rev Lett 77(18):3865–3868. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865 The bor nitrid To je anorganska čvrsta supstanca nastala spajanjem atoma bora (B) i atoma dušika (N). Njegova hemijska formula je BN. To je bijela čvrsta supstanca koja je vrlo otporna na visoke temperature i dobar je provodnik toplote. Na primjer, koristi se za izradu laboratorijskih lonaca. Kalay, S. i dr. (2015). Sinteza nanocijevi bor-nitrida i njihova primjena. Beilstein J. Nanotechnol. 2015, 6, 84-102. Oporavljeno sa ncbi.nlm.nih.gov.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop